NAH - Café Alkmaar

Hoe ziet de les eruit?

Het NAH – Café Alkmaar is een ontmoetingsplek voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun verwanten. Ervaringsdeskundigen vertellen hun verhaal, leer van elkaar over bijvoorbeeld het omgaan met prikkels, praat in groepjes waar je energie van krijgt en wat nodeloos energie opslurpt en er worden nog meer hulpmiddelen aangereikt. Het NAH-café wordt georganiseerd door Perspectief Na Hersenletsel.

Vooraf opgeven via email: nahcafealkmaar@esdege-reigersdaal.nl

Kosten

Geen

Thema’s:

  • 30 maart, “Media – internetfraude”
  • 20 April, Lieke Prins van “MEE & de Wering” komt een presentatie houden
  • 25 mei, Informeel het voorjaar afsluiten en op naar de zomer met een gezellige
    Brunch.