NAH - Café Alkmaar

Het NAH – Café Alkmaar is een ontmoetingsplek voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun verwanten. Ervaringsdeskundigen vertellen hun verhaal, leer van elkaar over bijvoorbeeld het omgaan met prikkels, praat in groepjes waar je energie van krijgt en wat nodeloos energie opslurpt en er worden nog meer hulpmiddelen aangereikt. Het NAH-café wordt georganiseerd door Perspectief Na Hersenletsel.

Het NAH-café is ’s ochtends van 10:00 tot 12:00 uur, op de laatste zaterdag van februari, maart, april, mei, september, oktober, november en december (4 keer in het voorjaar en 4 keer in het najaar). Elke sessie is s’morgens van 10 tot 12.00 uur.

Vooraf opgeven via email: nahcafealkmaar@esdege-reigersdaal.nl

Kosten

Geen

Contact

Thema’s:

  • 16 December Kerstbrunch
  • 30 December gesloten
  • 27 Januari
  • 24 februari
  • 30 maart
  • 27 April gesloten konings dag
  • 25 mei laatste bijeenkomst van het seizoen